EX LIBRIS - KULTÚRA - MŰVÉSZET
 

 

Könyvajánló, lapszemle (válogatás)

 

Alkotásjegyzékek:

Csiby Mihály kisgrafikai életműve (Ex librisek, alkalmi grafikák, szabad grafikák), írta és szerkesztette: Vasné Tóth Kornélia, KBK Egyesület, Bp., 2012.

Diskay Lenke ex librisei és kisgrafikái, Szerk. Lenkey István, Petőfi Emlékkönyvtár, Kisgrafikai füzetek 1. Debrecen, 1981., (Az alkotásjegyzéket összeállította: Dr. Semsey Andor.)

Fery Antal élete, munkássága, alkotásainak jegyzéke, szerkesztette: Fery Veronika, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság, Miskolc, 2005.

Haranghy Jenő (1894-1951) ex libriseinek alkotásjegyzéke, összeállította: Palásthy Lajos és S. Haranghy Judit, Palásthy Bt. (Balatonfűzfő), 1994.

Nagy László Lázár kisgrafikai világa, írta és szerkesztette: Vasné Dr. Tóth Kornélia, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2018.

Németh Nándor (1910-1978) kisgrafikai alkotásjegyzéke, összeállította: Palásthy Lajos, a bevezetőt írta: Csiby Mihály, Palásthy Bt. (Balatonfűzfő), 1999.

Szilágyi Imre kisgrafikai alkotásjegyzéke, összeállította: Csernáth Gábor, Debrecen, 2007.

Tavaszy Noémi kisgrafikai alkotásjegyzéke, a Kisgrafika 2012/4. számának melléklete (1-8.), összeállította: Vasné Tóth Kornélia, 2012.

Ürmös Péter kisgrafikai világa, írta és szerkesztette: Vasné Dr. Tóth Kornélia, KBK Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Budapest, 2016.

 

Önálló kötetek:

A Gyűjtő, Le Collectionneur. Ex-libris különszám. Szerk. Siklóssy László, Bp. Szent György Céh, 1913.

A magyar ex libris irodalom bibliográfiája (1920–1970), Szerk. Galambos Ferenc, Eger, 1972. Heves megyei könyvtár füzetei 25.

Apámról írták, I-III. kötet (Kékesi László grafikusművészről megjelent írások), összeállította ifj. Kékesi László (I. kötet: 1963-tól 1993-ig megjelent cikkek, tanulmányok, 1994; II. kötet: 1994-1997-ig megjelent cikkek, tanulmányok, 2007; III. kötet: 1998-2011-ig válogatott cikkek, tanulmányok, beszédek, Pilisjászfalu, 2012.)

Az ex libris művészei II., FISAE, Fédération Internationale des Societés d’ Amateurs d’ Exlibris, Szerk. Galambos Ferenc, KBK, Budapest, 1970. (az előszót Dr. Semsey Andor, a XIII. NELK elnöke írta)

A Kisgrafika Barátok Köre jubileumi évkönyve, 1959–1969, Szerk. Galambos Ferenc, Budapest, KBK, 1969.

A Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület jubileumi évkönyve (1959-2009), bevezetőt írta: Palásthy Lajos, KBK, Bp., 2009.

Deé Nagy Anikó: A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár ex librisei, Balassi Kiadó, Bp., Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2001.

Galambos Ferenc: A magyar ex libris legutóbbi húsz éve, Különlenyomat a Magyar Könyvszemle 1965/3. számából, 1965., 241–254.

Grafikák a Pittmann-gyűjteményből: Magyar sokszorosított grafika, 1960-1985, Szerk. Mayer László, vál. Pittmann Ildikó, Szombathely, 2011.

Horváth Hilda: Magyar ex librisek 1525–1985, Magyar Bibliofil Társaság, Bp., 1985.

Orbán Anna: Ex libris Sterbenz (egy 20. századi soproni mester munkái), Edutech Kiadó, Sopron, 2010.

Takács Gábor: Ex libris, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011.

Vasné Dr. Tóth Kornélia: A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban, Országos Széchényi Könyvtár - Gondolat Kiadó, Budapest, 2015. (Nemzeti Téka sor.)

Vasné Tóth Kornélia: Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek, Országos Széchényi Könyvtár - Kossuth Kiadó, Budapest, 2016. (Szerkesztette, a képeket válogatta és készítette, a szövegeket írta: Vasné Tóth Kornélia)

Az Ex libris és képkultúra c. könyv német nyelvű rezüméje itt:

Vasné Dr. Tóth Kornélia: Múltunk neves ex libris gyűjtői. Lexikon, Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Budapest, 2019.

 

Önálló folyóiratok:

KBK értesítő (1962–1963), Kisgrafika értesítő (1964–1971), KBK értesítő (1972–1990), Kisgrafika (1990–) folyóirat. Szerk.: Galambos Ferenc, majd Semsey Andor, Arató Antal, Király Zoltán, Soós Imre, ürmös Péter, Vasné Tóth Kornélia.

 

Tanulmányok, cikkek:

Arady Kálmán, Dr.: Közlemények a régi magyar ex librisek köréből I., Régi magyar emlékexlibrisek (Különlenyomat a Magyar Könyvszemle LXXVIII. 1962. 1. számából), Akadémiai Kiadó, Bp. 1962.

Arató Antal: Fery Antal közkönyvtárak részére készített ex librisei, Kisgrafika, 1991/3. sz., 13. (recenzió)

Arató Antal, Dr.: Kisgrafika a közgyűjteményekben, Kisgrafika, 1995/3. sz., 6–7.

Kecskés Katalin: A magyar ex libris-művészet, Magyar Könyvszemle 113. évf. 1997. 4. sz., 377–394.

Lenkey István: A DEK, Ajtósi Dürer Ex libris-gyűjtő kör, Kisgrafika, 1979/3. sz., 11.

Lenkey István: KBK értesítő – Kisgrafika értesítő – Kisgrafika, ötven év a számok tükrében, Kisgrafika, 2012/1. sz., 7–9.

Magyar ex libris gyűjtők arcképcsarnoka, 1–2. rész, Kisgrafika különszám, 1994, 1997.

Palásthy Lajos: European Exlibris Meeting, Pozsony 1995, Kisgrafika, 1995/4. sz., 7.

A Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő Egyesület szegedi csoportjának jubileumi évkönyve 1961-2011., A KBK szegedi csoportja, Szeged, 2011.

Réthy István: Tíz éves a Kisgrafika Barátok Köre 1959–1969, Kisgrafika értesítő, 1969. április, 538–540.

Semsey Andor, Dr.: A magyar ex libris történetének első két évszázada, Kisgrafika értesítő, 1975/1. sz., 4–9.

Soós Imre: Néhány mondat a FISAE-ről, Kisgrafika, 2000/1. sz., 6.

ürmös Péter: Ex libris a századfordulótól az ezredfordulóig, In. A Nemzeti Könyvtár Kisnyomtatványtára, Szerk. Cseh Mária, Bp. OSZK, Osiris Kiadó, 2002, 115–147.

Varjú Elemér: Magyar könyvgyűjtők ex librisei, Magyar Könyvszemle, 1895/3. sz., 193–204.

Vasné Tóth Kornélia: Beszédes ex librisek: a kultúra nemzetközi hírnökei, Magyar Grafika, 2011. február, LV/1., 75–78.

Vasné Tóth Kornélia: Az ex librisek művelődéstörténeti jelentősége, Könyv, könyvtár, könyvtáros, 20. évf., 8. sz., 2011. aug. 45–61.

Vasné Tóth Kornélia: A modern ex libris a vizuális kultúra korában – egy hungarika vonatkozású gyűjtemény üzenete, Magyar Könyvszemle, 2011/3. sz., 359-377.

Vasné Tóth Kornélia: Az ex librisek interpretációjának új irányai, ex libris és hungarikakutatás, In. Szöveg-emlék-kép, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, Budapest, 2011. 296-313.

Vasné Tóth Kornélia: Miről vallanak az ex librisek?, In. Életgyümölcsök 2011. Novum pro Antológia, Novum Publishing Kft. 2011., 421-426.

Vasné Tóth Kornélia: Ex librisek határok nélkül (Die Buchzeichen ohne Grenzen), In. Novum scripture, Wolfgang Bader (Hrsg). Novum pro Kiadó, 2011., 229-235.

Vasné Tóth Kornélia: A Rákóczi-szabadságharc kora ex libriseken, alkalmi grafikákon, Kisgrafika, 2012/2. szám, 6-8.

Vasné Tóth Kornélia: A moszkvai Rudomino Könyvtár hungarika ex libriseinek ikonográfiája, Magyar Könyvszemle, 2012/1. szám, 93-112.

Vasné Tóth Kornélia: A szubjektum és az emlékezet, Csiby Mihály kisgrafikáinak recepciója, In: Esemény és narratíva, Történetiség, elbeszélések, interpretáció, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, Bp., 2013., 242-251.

 

 

   

 

     
Szerverszolgáltató: www.arv.hu
Elérhetőség
Impresszum